Tuesday, May 6, 2014

Máy Vi Tính Giống Cái Hay Giống Đực?


Cô giáo tiếng Pháp gii thích: Tiếng Pháp khác tiếng Anh ch danh t có ging cái hoc có ging đc.

Ví dụ: cái nhà giống cái, cây viết giống đực.

Một học sinh hỏi : Máy vi tính giống cái hay giống đực?
Thay vì trả lời, cô giáo chia lớp thành 2 nhóm nam và nữ thảo luận để tự khắng định xem máy vi tính giống đực hay giống cái! Cô yêu cầu phải đưa ra 4 lý do để minh chứng

Nhóm Nam kết lun máy vi tính là ging cái (gi là ¨cô y¨) vì:

1. Không ai khác ngoài người tạo ra ¨cô ấy¨ hiểu được ¨cô ấy¨.

2. Ngôn ngữ máy tính sử dụng với máy tính khác không thể hiểu được cho bất cứ ai.
3. Một lỗi nhỏ xíu cũng được ¨cô ấy¨nhớ rất dai và sẵn sàng mang theo để ¨phơi¨ ra sau đó. 
4. Nếu ta sử dụng ¨cô ấy¨ thường xuyên, ta phải bỏ ra nửa tài khoản để mua sắm phụ tùng cho ¨cô ấy¨.

Nhóm n kết lun ngược li, máy vi tính là ging đc (gi là ¨anh ta¨) vì nhng lý do sau:

1. Muốn làm bất cứ việc gì với ¨anh ta¨, phải khởi động ¨anh ta¨.

2. ¨Anh ta¨ có đầy đủ những thiết bị, nhưng ¨anh ta¨ không thể suy nghĩ bởi chính ¨anh ta¨.
3. ¨Anh ta¨ giải quyết rất nhiều vấn đề, nhưng 1 nửa vấn đề là do anh ta gây ra!
4. Ngay khi bạn phải sử dụng thường xuyên, bạn tự nhận ra rằng, nếu bạn chờ một chút, bạn sẽ có một loại tốt hơn

Cuối cùng, nhóm nữ vẫn thắng!

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment