Sunday, May 4, 2014

Xe Hơi Và Vợ


 Xe còn mới ta THÍCH người khác ngắm
 Vợ còn mới ta GHÉT hàng xóm rình

 Xe mới ta ít đi sợ nó cũ
 Vợ mới ta siêng cưỡi vì nó êm

Xe cũ ta siêng đi vì không còn gì phải quý
Vợ cũ ta ít cưỡi vì không còn gì đường mới để đi

Xe và Vợ đều phải cần tra CHÌA KHOÁ đề máy trước khi cưỡi
Phải có riêng chìa khoá cho mỗi xe,
nhưng chỉ cần chung một chìa khoá cho bất kỳ vợ nào.

Khi mất chìa khoá xe thì ta buồn
Khi mất chìa khoá vợ thì vợ buồn
Sau một chuyến đi suông sẻ ta khen xe đi tốt
Sau một chuyến cưỡi suông sẻ vợ khen ta lái hay

Đi với xe, ta phải điều khiển xe
Đi với vợ, vợ điều khiển ta

Ta có thể sở hữu NHIỀU XE MỘT LÚC, nhưng MỖI LÚC MỘT VỢ

Với xe, ta đổ đầy bình xăng của nó
Với vợ, vợ RÚT cạn tủ của ta

Trong khi ta phải xả nhớt xe thì vợ lại rút nhớt mình

Xe muốn cưỡi lúc nào cũng được
Vợ lúc có lúc không

Khi đi xe ta mang xe từ nhà ra đường
Khi cưỡi vợ ta mang vợ từ đường vô nhà

Già mua xe xì bo thì gọi là DÂN CHƠI

Già cưới vợ xì môn (nhí) thì gọi là BỊ DỤ !

Sưu tầm 

No comments:

Post a Comment