Saturday, May 24, 2014

Không Thể Nhịn Cười Với Các Tư Thế Làm Bếp Của Các Cô Nương

Thế này thì có ăn vụng cũng chẳng ai biết. Hi hi...

Cách chắc ăn nhất với những món hay "nổ bong bóng".

Tư thế sẵn sàng rút lui khi mỡ bắn.

Trước khi học nấu ăn em có qua một lớp võ.

Cách thái hành không bị chảy nước mắt: Hoặc là đeo kính, hoặc là...đưa cho chồng thái.

Cạy đến thế này mà không ra, mày chết với bà.

Thà bỏng đùi chứ dứt khoát không để bắn mỡ vào áo đẹp!

Sưu tầm *:)) lachen*:)) lachen*:)) lachen

No comments:

Post a Comment