Monday, May 12, 2014

Lạy Phật Quan Thế Âm

Mời click vào ảnh Phật Bà dưới đây để thưởng thức slide show Quán Thế Âm nhân mùa Phật đản 

No comments:

Post a Comment