Thursday, May 8, 2014

Khổ Tận, Cam Lai


 “Thiền sư Vô Căn trong một lần nhập định 3 ngày, thần thức của ông xuất khỏi thân thể.
Các đệ tử của ông tưởng lầm ông đã tịch diệt nên mang nhục thân ông đi hỏa táng. 
Sau 3 ngày thần thức của ông trở về nhưng không tìm được nhục thân. 
Tìm không được nhc thân nên thn thc thin sư Vô Căn quanh qun nơi căn phòng ông
liên tiếp than thở tìm kiếm nhục thân của ông nhiều ngày đêm thống thiết: 
Tôi ơi, Tôi đâu?… Tôi ơi, Tôi đâu?…
Điu này làm cho các đ t ca ông rt ư kinh s

Một người bạn của thiền sư Vô Căn tên thiền sư Diệu Không nghe tin liền đến ngay thiền viện bảo các đệ tử của thiền sư Vô Căn là đêm đó thiền sư sẽ nghĩ lại trong phòng của thiền sư Vô Căn rồi bảo các đệ tử hãy mang cho ông một thau nước và một bồn lửa.
Đêm đến, thin sư thin sư Vô Căn li nghe tiếng than thng thiết ca thn thc thin sư Vô Căn: 

Tôi ơi, Tôi đâu?… Tôi ơi, Tôi đâu?…
Thiền sư Diệu Không bảo thần thức của thiền sư Vô Căn:

Ông ở trong bùn.
Thn thc thin sư Vô Căn lin lao xung bùn tìm kiếm. Mt lát sau thn thc thin sư Vô Căn tr li gp thin sư Diệu Không nói: Tôi tìm mãi mà không có Tôi trong bùn.

Thin sư Diu Không ch tay vào thau nước nói: Ông trong nước.

Thần thức thiền sư Vô Căn lẩn vào trong nước tìm kiếm.

Lát sau thn thc ca ông tr li gp thin sư Diu Không nói: Tôi tìm mãi vn không có Tôi trong nước.
Thiền sư Diệu Không chỉ tay vào bồn lửa nói: Ông ở trong lửa.

Thn thc thin sư Vô Căn lao vào trong la tìm kiếm. Lát sau thn thc ca ông tr li gp thin sư Diu Không nói:

Tôi tìm mãi vẫn không có Tôi trong lửa.
Lúc này thiền sư Diệu Không chỉ tay vào hư không nói: Ông ở trong hư không.

Thần thức của thiền sư Vô Căn bay vào trong hư không tìm kiếm. Lát sau thần thức của ông trở lại gặp thiền sư Diệu Không nói: 

Tôi tìm Tôi khắp nơi trong hư không mà vẫn không tìm được Tôi.
Khi y thin sư Diu Không li nói: Ông là người có đy đ thn thông, thn lc, an nhiên t ti đi và đến khp mi nơi mi ch t bùn đến nước, t nước đến la, t la đến hư không như thế thì lý do gì mà ông c phi dính mc vi cái thân th hôi dơ đó ch.

Nghe xong, thần thức của thiền sư Vô Căn liền tĩnh thức và kể từ đó không còn ai nghe tiếng thở than tìm kiếm nhục thân thống thiết của thần thức thiền sư Vô Căn.”
(Trích theo một truyện thiền của Nhật)

Hu như tt c mi người sng trên trái đt này không mt ai tránh khi mt ln vp ngã và nhn chu kh đau !

Có khi mình còn đối mặt với những việc làm cho mình khổ đau đến cùng tận. Mình tưởng rằng mình đã cùng đường. 
Mình cứ đắm chìm, ngụp lặn, lăn lộn, vướng mắc trong nỗi khổ đau mà mình cho là cùng tận ấy, 
và mình chẳng còn nhớ chi đến những hạnh phúc, những nỗi vui hiện diện xung quanh mình.
Người bn này không trung nghĩa thì mình còn nhiu người bn trung nghĩa khác.

Chỗ này công việc không tốt thì mình còn vô số chỗ khác công việc sẽ tốt hơn. Thất bại hôm nay nhưng mình còn có ngày mai. Thi rt kỳ này nhưng mình vn còn kỳ ti.
Đứa con dâu ngỗ nghịch với mình thì mình còn đứa con trai.
Đứa con trai ngỗ nghịch với mình thì mình còn đứa con gái. 
Đứa con gái ngỗ nghịch với mình thì mình còn đứa con rể.
Đứa con rể ngổ nghịch với mình thì mình còn đứa con dâu. 
Tất cả đều ngỗ nghịch với mình thì mình còn có ông chồng (bà vợ). 
Ông chồng (bà vợ) phản bội mình thì mình còn có cha mẹ, anh chị em, bạn hữu, con cái, cháu chắt, và thậm chí là chính bản thân mình.
Đng cho phép bt c ai làm mình đau kh bn ta ! 

Khổ hay vui là do chính bạn đấy. Bạn là người có toàn quyền quyết định cái khổ, 
cái vui cho mình trong mi biến c xãy ra trong đi bn.
Bạn đau khổ vì bạn cho rằng người khác làm cho bạn đau khổ ! 

Trong khi người làm cho bn kh đau luôn t ti an nhiên ! Vy ti sao bn li t làm mình đau kh ???
Hơn hết, Khổ đã tận, thì Cam sẽ lai, như là giờ phút thần thức thiền sư Vô Căn được thiền sư Diệu Không giúp cho tỉnh thức.
Thân chúc các bạn luôn tỉnh thức !

Trần Lê Túy-Phượng

No comments:

Post a Comment