Friday, May 23, 2014

Bạch Thầy! Con Là Ai? - Thích Tánh Tuệ


Có Niết Bàn chăng ?
Trong kinh A Hàm có câu chuyn như sau:
Một hôm có người ngoại đạo đến hỏi Đức Phật:
-Này Ngài Cù Đàm! Giáo lý của Ngài có Niết bàn không? 
Nếu có, thì có ai chứng được Niết bàn chưa?
-Giáo lý của ta có Niết bàn và có người đã chứng được Niết bàn.
-Vậy Ngài Cù Đàm chứng chưa?

-Ta đã chứng được.
-Nếu giáo lý của Ngài có Niết bàn và Ngài đã chứng Niết bàn. Vậy tất cả đệ tử Ngài có được Niết bàn hết chăng?
-Đệ tử của ta, có người chứng được Niết bàn, có người không chứng được Niết bàn.
-Giáo lý ngài có Niết bàn thì tại sao Ngài dạy đệ tử có người chứng, có người không chứng?
-Ở đây gần thành Vương Xá, vậy ông có biết thành Vương xá không? -Dạ biết.
-Ông có rành đường đến thành Vương Xá không?  -Dạ rành.
-Nếu có người hỏi đường để đến thành Vương xá. Ông chỉ dẫn tường tận mà người đó không đi tới là lỗi tại ai?
-Dĩ nhiên là lỗi tại người đi. Nếu người đó đi theo đúng như lời tôi chỉ thì chắc chắn sẽ tới.

Bây giờ Đức Phật mới kết luận rằng:
-Ta cũng vậy, giáo lý của ta có Niết bàn và ta cũng đã đạt Niết bàn. Nhưng ta dạy đệ tử nếu ai y theo lời ta dạy mà tu thì đạt tới Niết bàn, bằng không thì không đạt được. Vậy không có Niết bàn đâu phải là lỗi tại ta. 
Namo Buddhaya 


Dù có tôn giáo hay không tôn giáo, dù kiến tánh hay chưa kiến tánh thì luật nhân quả vẫn là sự vận hành  chung cho muôn loài vạn vật không trừ một ai. Người làm đúng là đúng, người làm sai là sai, người làm  tốt sẽ tốt, người làm xấu sẽ xấu, luật nhân quả không dành riêng cho người nào cả.
- Còn việc đúng sai tốt xấu  thì cứ để luật nhân quả cân nhắc phán xét, chúng ta không nên dựa vào hiểu biết về nhân quả  hạn hẹp  của mình để đánh giá hành động của người khác.
_HT. Thích Viên Minh_

Là Ai?
Bạch thầy, con là ai ?

- Con là một đứa con lai
Nửa lai đức Phật, nửa lai Ta bà.
Con là nửa trái me già
Nửa kia còn lại thì là.. chôm chôm.
Cuộc đời con thích ôm đồm
28 ngày mặn, 2 hôm muối mè.
Bửa thì mặt áo hoa hòe
Đến ngày vía Bụt.. ấp e Lam hiền.
Nửa mê cái cảnh chùa chiền
Nửa mê đi shop, mê tiền, mê yêu..
Con là thập cẩm, đủ điều
Nữa thương đức Phật, nửa.. thương nhiều '' người ta ''.

Thế thầy là ai ?

Thầy là một cái chổi chà
Quét chùa cho sạch..,quét ra ngoài đường
Quét chợ, rồi quét phố phường
Quét cả vui, buồn mới rụng sáng nay.
Quét lòng thế nhiễm đắm say
Quét cho tàn cuộc mộng này mới ngưng!

Quán đời, thầy chỉ người dưng
Chỉ là hạt bụi đường trần rong chơi.
Chừng nào con được thảnh thơi
Thầy trao nghề Quét.. cho đời nó thong dong.
*:) happy.
Thích Tánh Tuệ
Mọi người đều mong
Hạnh phúc
Chẳng ai muốn khổ trong lòng
Nhưng không một
cơn mưa nhỏ
Làm sao thấy được
 cầu vòng.
Thực hiện: Thích Tánh Tuệ

No comments:

Post a Comment