Wednesday, May 28, 2014

Pạc-Lê Vu Phăng-Xe?


Je t'écrit tình thơ une lettre
Để cho mình connaître mon coeur
Depuis que mình quitter "Je"
Bonheur cũng lắm mà malheur cũng nhiều
Ici nhận dạy danser
Mener 3 tháng cam đoan thành tài
La vie xoay sở, sở xoay
Họa chăng thế này kiếm được le riz
Sincère Anh hỏi Chérie
Phương này áp dụng cho mình ou non ?
Đợi chờ Em gởi réponse
Chúc mình vui vẻ tấm lòng fidèle
Poupée yêu quí của Anh:

Le temps ngày tháng xuôi dòng
Công phu kết quả thoả lòng rêver
Trả thầy anh đã quitter
Le cours thầy dạy Anh về Pháp Văn
Le bonze tiếng gọi sư tăng
Aimer yêu dấu, la femme má hồng
Ce sont des chữ thông thường
Que Anh đã học tỏ tường vân vân
Succès dẫu có đôi phần
Chômer Anh vẫn còn sans việc làm
Divers hãng Sở nộp đơn
Anh đều thất bại demande trả về
Lòng sầu lệ muốn tomber
Lời đâu mà cạn mọi bề douleur
Ennui tràn cả le coeur
Où çà kiếm việc bây giờ Chérie ?

Tác Giả Không Tên

1 comment:

  1. Nguyễn Đồng HoangOctober 3, 2014 at 4:50 PM

    HAY FINI L'EAU DIRE
    DORMIR CÒN SOURIRE !

    ReplyDelete