Monday, May 19, 2014

Những Hình Ảnh Gợi Ý

Mẹ về rồi đây! 

Con yêu mẹ lắm mẹ ơi!

Con yêu của mẹ

Đừng sợ. Có mẹ đây con!

Cùng mẹ xỏai cánh phiêu du

An tòan trên lưng mẹ

Kiêu sa bà hòang!

Chở chúng em đi chơi chút nha anh!

Gọi bình minh! 

Thuyền hoa

Thuyền soi bóng nước

Hoa Bướm Ngày Xưa

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment