Sunday, May 25, 2014

World's Best Bartender :)

Mời xem một màn biểu diễn ngọan mục của anh thợ pha rượu. Tuyệt vời! No comments:

Post a Comment