Thursday, May 1, 2014

Sinh Nhật - Người Phương Nam

Sinh Nht


Mi năm sinh nht mt ln
Tr mng hn h, già bâng khuâng su
Sinh nht đến thêm bc đầu
Tui đời chng cht dãi du phong sương
Vn biết sinh lão l thường
Nhưng sao vn thy su vương cuc đời
Ngm ngùi nhìn tháng năm vơi
Đời ta cũng đến sao rơi lm tàn
Xin trời cho được an khang
Để còn hữu dụng đỡ đần người thân
Cũng mong giúp ích tha nhân
Ngày nào lực bất tòng tâm mới đành
Sống không mưu lợi cầu danh
Chỉ cần không thẹn lương tâm con người
Một mai chết xuống ngậm cười
 Sống không ăn hại để đời khinh chê

Người Phương NamNo comments:

Post a Comment