Tuesday, June 17, 2014

Bộ Hình Ảnh Và Những "Tiếng Rao Hà Nội" Thuở Xưa (Phần 2)

Phần 2


Ai bánh cuốn ra mua

Ai cháo đậu xanh ra mua

"Le bánh cuốn"

Ai mua bánh vừng không


Bánh giò bánh dày

Chè hạt sen

Ai mía ra mua

Ai bánh tây ra muaAi có chai cốc vở bán không

Ai kẹo vừng kẹo lạc kẹo bột trạm ô mai ra mua

Ai lạc rang ra mua

Ai nem sốt mua". "Ai nem mua đi

Trung Bắc, Thực Nghiệp, Khai Hoá" (tên của 3 tờ báo thời thuộc địa).
Theo Belle Indochine

No comments:

Post a Comment