Tuesday, June 24, 2014

Tự Cứu Mình Bằng Cách Giúp Người Khác


Tướng Dwight Eisenhower phc v vi tư cách Tư lnh Ti cao ca Lc lượng Đng Minh Châu Âu trong chiến tranh thế gii th II. Mt hôm, ngài Eisenhower, cùng vi đoàn tùy tùng, đang vi lái xe v tng hành dinh quân đi Pháp đ tham d mt cuc hp khn cp. Tri mùa đông rt lnh, mưa tuyết rơi đy bu tri, và cái lnh thu xương quét qua c lc đa Châu Âu.

Đang đi trên đ
ường thì đt nhiên, ngài Eisenhower đ ý thy mt cp v chng già người Pháp đang ngi bên l đường, run lên bn bt trong giá rét. Eisenhower lp tc ra lnh dng li và mun phái mt thông dch viên tiếng Pháp hi thăm tình hình. Mt viên tham mưu nhc nh Eisenhower: “Chúng ta phi nhanh lên, không thì tr hp mt. Hãy đ li vn đ này cho lc lượng cnh sát đa phương”. Thc ra, ngay c viên tham mưu cũng biết rng đó ch là cái c đ khiến Eisenhower b qua cp v chng già đang run ry đó mà thôi.

Ngài Eisenhower, d
u vy vn khăng khăng, nói: “Nếu chúng ta đi cnh sát đa phương ti, s là quá mun. Cp v chng già này s chết cóng trước khi h đến”. Sau khi trò chuyn vi cp v chng già, ngài Eisenhower biết được là h đang trên đường ti Paris gp con trai. Xe ca h đã chết máy ngang đường, và bây gi, h không có gì đ chng chi li cái lnh run người này.

Ngài Eisenhower b
o cp v chng già mau lên xe ca mình. V Tư lnh Ti cao quân Đng Minh không h nghĩ nhiu đến danh phn ca mình. Ông không h t thái đ gì trước cp v chng khn khó, mà ông ch theo bn tính lương thin t nhiên là giúp đ người hon nn. Ngài Eisenhower lin đi hành trình ti Paris trước đ cp v chng gp con trai, trước khi lái xe ti tng hành dinh.

K
ết qu là, chính s chuyn hướng ngoài kế hoch ca ngài Eisenhower đã cu sng mng ca ông! Quân Quc Xã đã có tin tình báo rng ngài Eisenhower s lên đường ti bui hp, và h đã biết chính xác hành trình ca ngài Eisenhower. Quân Quc Xã đã b trí sn các tay súng bn ta rình ti các ngã tư, đi ngài Eisenhower ti đ ám sát ông. Hitler đã quyết tâm tiêu dit ngài Eisenhower vào ngày hôm y. Nhưng hóa ra, hành đng t tế ca ngài Eisenhower đã phá tan âm mưu sám sát ông ca Đc Quc Xã. Hitler chán nn và đ li cho các đc v tình báo v s tht bi. Ông ta không bao gi nghĩ ra rng chính s tt bng ca ngài Eisenhower đã giúp ông đi hành trình và tránh được cuc đng đ chết người y. Đó là mt biu hin rõ ràng rng Tri s ban phúc cho nhng ai đc hnh và thin lương.

M
t vài nhà s hc đã bình lun rng ngài Eisenhower đã hóa gii mt n lc ám sát đơn gin ch nh trái tim lương thin. Nếu ngài Eisenhower b sát hi vào thi đim đó, lch s c cuc chiến tranh thế gii II có th đã thay đi hoàn toàn.

Làm đi
u tt là khác vi đánh mt cái du lên t ngân phiếu. Trong ngân hàng đc, vn đc ca mt người s tăng lên chng nào người y còn làm vic tt. Do đó, người ta nói thin lương và đc hnh ca mt người ging như kho tr vàng có th dùng mãi mà không cn. Khi bn đang giúp người khác, bn thc s đang giúp chính mình. Cũng như câu nói ca người Trung Quc xưa: “Phúc ti tích thin, ha ti tích ác”. Câu chuyn trên đã đưa ra minh chng cho câu nói c ca người Trung Quc.

M
t nim thin, không phi là đến mt cách vô c. Người ta phi không ngng tu dưỡng bn thân, và liên tc tích tn thin nim. Ch bng cách y, người ta mi có th đưa ra nhng quyết đnh thin t ch trong chc lát. Vy thì, ti sao chúng ta không bt đu t bây gi? Hãy bt đu tt c t tâm chúng ta, và gieo trng thin nim trong tâm chúng ta. Khi thi gian trôi qua, chúng ta có th bo đm rng chúng ta s tích rt nhiu đc và hưởng phúc t Thiên Đường.

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment