Wednesday, June 4, 2014

Lời Hay

Trước khi nổi giận, bất bình 
Ngồi nghe hơi thở lặng nhìn tự tâm

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment