Monday, June 2, 2014

"Unsung Hero" (Official HD) : TVC Thai Life Insurance 2014 : โฆษณาไทยประ...

Mời xem một video clip thể hiện tình người. Dù chỉ là đóng phim nhưng ít ra cũng là một thông điệp nhắc nhở chúng ta hãy biết quan tâm đến người chung quanh nếu có thể.

No comments:

Post a Comment