Saturday, June 28, 2014

Tháng Sáu Thiêng Liêng - Trầm Vân

 Cảm tác của anh TV, qua bài thơ của chị Sương Lam : 
" Con Nên Hiểu " đăng ngày 18/6/14

No comments:

Post a Comment