Wednesday, June 4, 2014

Chuyện Vui Về Gà


Tài xế nọ cán phải một con gà, con gà xu s chết ngay ti ch.
Nổi lòng tham, anh ta xuống xe, nhìn quanh không thy ai lin bt con gà chết b vào cp xe 
Ngay lúc đó, mt nông dân t trong bi cây bước ra nói:
- Tôi hy vọng hẳn ông sẽ không giải thích là đnh ch con gà ca tôi ti bnh vin đy ch?

Truyện cười sửa đồng hồ gà ...
Một người tới tiệm sửa đồng hồ hỏi:
- Xin lỗi, ông có phải là thợ sửa đồng hồ giỏi nhất vùng này không?
- Phải, ông cần gì?
- Tôi muốn mời ông tới nhà xem giúp con gà trống nhà tôi.
 Từ mấy ngày nay nó toàn gáy sớm hơn mọi khi cả nửa tiếng đồng hồ.

Truyện cười đem gà đi bán
Một người hỏi người bán gà ngoài chợ:
- Con gà trống này giá bao nhiêu?
- Tôi không bán con gà này.
- Thế thì ông mang nó ra đây làm gì?
- Đó là vì không có nó thì lũ gà mái không chịu ra chợ.

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment