Sunday, June 29, 2014

Perrocquet - Con két

Perroquet ...
A voir de plus près!!!
Très joli !... et c’est un oiseau rare !
 Ceci n'est pas un perroquet. Ce n'est pas non plus un ara rouge, pour être plus précis.
(Con Vẹt ...  
Hãy cố gắng nhìn gần và thật kỹ hơn !  
Rất đẹp!  ... Vì là một loài chim hiếm !  
Thật ra đây không phải là một con vẹt. Chính xác hơn đây cũng không là con vẹt có đuôi dài màu đỏ.)


Regardez de plus près... Non, vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'une femme couverte de peinture par l'artiste d'origine italienne Johannes Stötter, qui a remporté le titre de Champion du monde de peinture corporelle en 2012. Il faut BIEN regarder !
Surprenant, quand on sait que ce n'est pas un perroquet, on ne voit plus le perroquet, ou difficilement !

(Khi xem kỹ hơn ... Không, bạn không nằm mơ đâu, thực ra đây là hình của một phụ nữ được bao phủ bởi một lớp sơn bởi nghệ sĩ người Ý Johannes Stötter, người đã giành danh hiệu vô địch thế giới body painting 2012. NÊN xem!  
Đáng ngạc nhiên hơn khi bạn xem thấy ra đây không phải là một con vẹt, chừng đó bạn không còn có thể nhìn thấy con vẹt, hoặc khó khăn mà nhận ra được con vẹt nữa ! )

Thanh Ly sưu tầm 

No comments:

Post a Comment