Monday, August 10, 2020

Cà Phê Cổng Trường Yêu - Trầm Vân

1 comment:

  1. Có vẻ giống trường Marie Curie, nhưng bậc tam cấp?
    Cám ơn bạn, nhớ quá VN và thuở học trò

    ReplyDelete