Tuesday, August 11, 2020

Nhà Mẹ, Nhà Con

Hình internet


Nhà Mẹ con ở nửa đời 
Mẹ chưa phiền trách một lời dở, hay


Nhà con Mẹ ở ba ngày 
Thấy, nghe, đủ việc đắng cay tình người 

Nhà Mẹ con được phép lười 
Nhà con Mẹ phải làm người siêng năng 

Nhà Mẹ con thỏa thích ăn 
Nhà con Mẹ phải uống ăn đúng giờ

Nhà Mẹ con mặc sạch dơ 
Nhà con Mẹ dọn tay quờ quạng tay 

Nhà Mẹ con không ngại nói sai 
Nhà con Mẹ nói phải lọt tai láng giềng 

Nhà Mẹ con dữ, con hiền
Nhà con Mẹ phải nể kiêng từng người 

Nhà Mẹ thỏa thích con cười 
Nhà con Mẹ phải làm người nghiêm trang

Nhà Mẹ con bước dọc ngang 
Nhà con Mẹ phải đàng hoàng đứng, đi 

Nhà Mẹ mua sắm con thi (đua)
Nhà con Mẹ dám thích gì con ơi 

Ngẩm suy hai chữ tình đời 
Thăm con ba bữa chơi vơi lững lờ 
Nhà Mẹ giàu có con nhờ 
Nhà con nhiều của Mẹ mơ cũng thừa ...

(TVH)

No comments:

Post a Comment