Monday, August 17, 2020

Tấm Hình Đi Vào Lịch Sử Chính Trường Hoa Kỳ


Hài Kịch! Một Chính Đảng mà phải đi mua phiếu bằng sự quỳ lạy giả dối để mua phiếu người Da Đen!
Omega Le

Đảng DC đang tạo tiền lệ nguy hiểm ngay cho chính họ một khi họ được cầm quyền Hành Pháp.
Điều chúng tôi muốn nói : Hoa Kỳ được điều hành bởi Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp. Vụ án Goerge Floyd bị chết bởi cảnh sát viên Derek đã bị câu lưu và BTP đang mở Hearing thẩm xét vụ án, và đó là công lý của một xã hội thượng tôn pháp luật Dân Chủ - Pháp Trị!


Không thể vì một người bị chết là cộng đồng đi đập phá, cướp của giết người, nguy hiểm hơn thế nữa, chính những kẻ xúi giục tạo điều kiện cho rất nhiều thanh thiếu niên vô ý thức nhập cuộc, và họ đã biến một rừng thanh niên trở thành tội phạm hình sự nguy hiểm!
Đảng DC quỳ gối nói lên được điều gì trong vụ án Floyd? Chẳng có sự ủy nhiệm nào của chánh sở bộ chính quyền, hoặc hành pháp để đi quỳ lạy gia đình Floyd, chỉ nói ra sư bao che cho tội phạm nguy hiểm, và cuối cùng mục đích trục lợi chính trị!

Đảng DC đang XÚI GIỤC NGƯỜI DA ĐEN PHẠM TỘI HÌNH SỰ ĐỂ MONG PHÁ TRỊ AN CỦA CHÍNH PHỦ TRUMP! Điều sau chót LẠY XIN PHIẾU ....vì DC ế quá không đủ phiếu chơi với Trump vào tháng 11 này !


Quá tồi bại cho một chính đảng nay phải ra như vậy ! Thua trận khác tính gỡ trận này....như bài trước mình đã viết .
Truth and Justice


Omega Le

No comments:

Post a Comment