Thursday, August 20, 2020

Tại Sao Chó Có Thể Ngửi Được Người Bị Dịch Covid-19 Đúng 100% - Huỳnh Chiếu Đẳng


Link đọc tin nầy (click) => What does a pandemic smell like? If dogs could talk, they might be able to tell us. We’re part of an international research team, led by Dominique Grandjean at France’s National Veterinary School of … View the article. https://flip.it/13-LXn    

Máy dịch Những chú chó ngửi bịnh coronavirus-mới  được huấn luyện bằng cách sử dụng mẫu mồ hôi của những người bị nhiễm COVID-19. Khi được giới thiệu với một dòng mẫu mồ hôi, hầu hết các con chó có thể nhận ra mẫu dương tính từ trộn lẩn lộn với mẫu âm tính với độ chính xác 100%.
Trên toàn cầu, chó ngửi coronavirus đang được huấn luyện ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Chile, Argentina, Brazil và Bỉ.
Tại UAE, chó được dùng tại các sân bay khác nhau - đã bắt đầu giúp các nỗ lực kiểm soát sự lây lan của COVID-19. Đây là thứ mà chúng tôi hy vọng cũng sẽ sớm có ở Úc.
HCD: Thiên nhiên tới giờ vẫn hơn con người.

Huỳnh Chiếu Đẳng (Quán ven đường)

No comments:

Post a Comment