Thursday, August 20, 2020

Lẽ Sống - Lâm Thiện Hoa + Cảm Tác Về Bài Thơ "Lẽ Sống" - Trần thị Bé


“Don’t wait for things to get better
Life will always be complicated
Learn to be happy right now
Otherwise, you’ll run out of time”.

“Đừng chờ sự việc tốt ngay,
Vì đời phức tạp mấy ai mà ngờ.
Sống vui hạnh phúc bây giờ,
Vì thời gian có đợi chờ ai đâu”.

Trời mưa dù có rầu rầu,
Một lời khen nhẹ cái sầu thớt thưa.
Trời mưa thì mặc trời mưa,
Thơ lên tiếng hát, văn đùa cung tơ.
Sống đời ai cũng ước mơ,
Đàn ca kết nhạc nên thơ cuộc đời.
Nghiệm ra bao cuộc đổi dời,
Bỏ tôi, bỏ chấp cho vơi tấm lòng.
Tu, thiền, học đạo thong dong,
Tâm linh sáng tỏ như dòng nước trong.
Tình thương ta trải đại đồng,
Tịnh tâm giác ngộ kiếp đời hư không.
Vui trong pháp tính mênh mông,
An nhiên, thanh thản chẳng trông mong gì.
Đêm ngày tâm nguyện Từ bi,
Sống trong Chánh niệm, còn chi sánh bằng.

Lâm Thiện Hoa & KA 14022020


Cảm tác về bài thơ “Lẽ Sống”

Bạn bè, thân quyến còn đây
Hôm nay gặp được phút giây ta mừng.
 Niềm vui chia sẻ tưng bừng
Dù rằng khó nhận xưa chung một trường.
Rõ ràng người một hướng đường
Số phần ai đó tỏ tường tháng năm. 
“Lẽ sống” bài thơ thâm trầm
Đầy trung, đầy thực khơi mầm vạn bang.
Thời đại dịch, lắm hoang mang
Đọc xong " Lẽ sống" tiêu tan rối bời.
" Lẽ sống " mầm ươm hoa đời
Cho rừng hoa nở giữa trời Thiện tâm.
Hương hoa thơm ngát tỏa lâm
Tâm tư thanh thản bụi trần không mang.
Thi thơ hương vị ngút ngàn
" Thơ, Người " đồng điệu... quí trân vô vàn!
Giữa mùa đại dịch tràn lan
Chúc nhau sống tốt, bình an mạnh lành.

Trần Thị Bé – 2020 

No comments:

Post a Comment