Thursday, August 20, 2020

Một Buổi Cắm Trại - Chẩm Tá Nhân Phóng Tác


Một anh Pháp, một anh người Québec
Là bạn thân, cùng đi picnic
Sau khi tấm lều vải cất vừa xong 
Họ thấm mệt nên cùng nằm lăn đùng
Thẳng cẳng ra, lập tức thăng, như chết. 
Một hồi sau, hai anh cùng thức giấc.
Anh chàng Québec chợt cất tiếng cao, 
Hỏi anh Pháp: “ Mày nhìn lên xem sao.
Có thấy gì lạ không nào, thằng quỷ?”
Anh Pháp ngó lên trời rất chăm chú 
Rồi trầm ngâm: “Tao thấy đủ ngàn sao.”
Anh Québec: “Thế nghĩa là thế nào?”
Anh Pháp ngẫm nghĩ, rồi sau cùng nói:
“Trên phương diện thiên văn mà bàn tới
Nghĩa là các tinh cầu trôi nổi khắp nơi
Trong không gian, trên khắp cả bầu trời.
Về phương diện chiêm tinh thời lại khác 
Là Thổ Tinh và Bảo Bình tương tác
Nghĩa là bây giờ chính xác bốn giờ 
Sáng Chủ Nhật, qua ngày mới rồi nha.
Trên góc cạnh thần học ta cảm nhận
Thượng Đế vĩ đại và ta bé mọn.
Nếu nói về mặt khí tượng, sáng nay 
Trời sẽ đẹp, nắng ấm, và không mây.”
Chợt thấy bạn mình đỏ gay mày mặt 
Nhìn mình chằm chằm như muốn ăn thịt, 
Anh Pháp lộ vẻ hết sức ngạc nhiên:
“Sao? Bộ tao đã nói gì không nên?”
Anh Québec mặt mũi hầm hầm quát: 
“Đồ con bò! Chỉ giỏi tài nói phét 
Giản dị là lều bị ăn cắp mất rồi!”

CHẨM TÁ NHÂN 
(phóng tác)
08/17/2020

Le camping d'un Français avec un Québécois

Ils installent leur tente dans une clairière et se couchent pour dormir.
Quelques heures plus tard, le Québécois réveille le Français et lui dit:
Regarde dans le ciel et dis-moi ce que tu vois.  
- Des millions d'Étoiles ! 
- Et qu'est-ce que ça veut dire, selon toi ? 

Le Français interprète la question un instant et dit : 

1. Bien, astronomiquement parlant, cela veut dire qu'il y a des millions de galaxies et des milliards de planètes dans le vaste espace. 
2. Astrologiquement, cela me dit que Saturne est en Verseau. Pour l'heure, je dirais qu'il est quatre heures du matin. 
3. Théologiquement parlant, il est évident que Dieu est tout puissant que nous sommes petits et faibles. 
4. Météorologiquement, il semblerait qu'il fera très beau demain. 

Après s'être fait dévisagé par le Québécois pendant quelques minutes, il reprend: Quoi!!! - Qu'est-ce que j'ai dit de mal ?
- Innocent! Ça veut dire qu'on s'est fait voler notre tente! 

From: Patrick Willay

No comments:

Post a Comment