Thursday, August 13, 2020

Dùng Xà Phòng (Soap) Rửa Tay Tốt Hơn Là Dùng Sanitizer - Huỳnh Chiếu Đẳng



HCD: Con coronavirus-mới được bọc bởi chất béo, xà bông làm tan chất béo nhanh hơn (20 giây) là alcohol (4 phút). Với con coronavirus-mới thì xà bông tốt hơn.

Nhớ đã bày các bạn một lần rồi. Mua mớ bông gòn, một chai alcohol (tối thiểu 70%). Bỏ gòn vô chai nhỏ (chai đựng thuốc bằng plastic màu orange thông dụng ai cũng có) đổ rượu cồn vào. Bỏ hờ trên xe hay trong túi. Khi đi chợ hay đi bất cứ đâu lâu lâu lấy ra lau tay là tiện và rẻ nhất. Về nhà thì rửa tay ngay bằng xà bông.

Huỳnh Chiếu Đẳng (Quán ven đường)

No comments:

Post a Comment