Monday, January 18, 2021

Con Gái Hà NộiCon gái phố nào “ục ịch” nhất: Con gái phố Hàng Thùng.

Con gái phố nào “tròn trịa” nhất: Con gái phố Hàng Chĩnh.

Con gái phố nào “nhẹ nhàng” nhất: Con gái phố Hàng Bông.

Con gái phố nào “nặng nề” nhất: Con gái phố Hàng Đồng.

Con gái phố nào “mềm mỏng” nhất: Con gái phố Hàng Bún.

Con gái phố nào “trắng trẻo” nhất: Con gái phố Hàng Bột.

Con gái phố nào “đen đủi” nhất: Con gái phố Hàng Than.

Con gái phố nào “bướng bỉnh” nhất: Con gái phố Hàng Ngang.

Con gái phố nào “mặn mà” nhất: Con gái phố Hàng Muối.

Con gái phố nào “thơm tho” nhất : Con gái phố Thuốc Bắc.

Con gái phố nào “nặng mùi” nhất : Con gái phố Hàng Mắm.

Con gái phố nào “ngọt ngào” nhất: Con gái phố Hàng Đường.

Con gái phố nào “hăng” nhất: Con gái phố Hàng Hành.

Con gái phố nào “đáng sợ” nhất: Con gái phố Hàng Rươi.

Con gái phố nào “hoang phí” nhất: Con gái phố Hàng Bạc.

Con gái phố nào “căn cơ” nhất: Con gái phố Hàng Hòm.

Con gái phố nào “to mồm” nhất: Con gái phố Hàng Trống.

Con gái phố nào “giả dối” nhất: Con gái phố Hàng Mã.

Con gái phố nào “bạc bẽo” nhất: Con gái phố Hàng Vôi.

Con gái phố nào “khó gần” nhất: Con gái phố Hàng Gai.

Con gái phố nào “nhõng nhẽo” nhất: Con gái phố Hàng Cháo.

Con gái phố nào “cùn” nhất: Con gái phố Hàng Chuối.

Con gái phố nào “lười nhác” nhất: Con gái phố Lãn Ông.

Con gái phố nào “mắn đẻ” nhất: Con gái phố Lò Đúc.

Con gái phố nào “ăn diện” nhất: Con gái phố Hàng Vải.

Con gái phố nào “lẳng lơ” nhất: Con gái phố Hàng Đào.

(Sưu tầm online)

No comments:

Post a Comment