Saturday, January 23, 2021

Ít Nhất Không Phải Ai Ai Cũng Bần Tiện Vô Ơn - BS. Nguyễn Thượng Vũ

Donald Trump was greeted by supporters on the route to his home in Florida
      

V chng TT Trump v sng ti Florida.

Khi máy bay h cánh, hai ông bà ra xe hơi riêng đi v tư tht.

Hai bên đường dân chúng Hoa K, cư dân ti Florida , đứng hai bên đường cm c đón tiếp ông bà.

Nhìn trong hình thy c rm rp làm tôi cm động vô cùng .

Khi người anh hùng tht trn v làng.

Nếu dân chúng không thc tâm yêu men ông thì làm sao lm người đón tiếp ông như vy, làm sao lm c qut pht lên đón chào ông như vây. ?

S người đón tiếp còn nhiu hơn s người đón tiếp tân Tng Thng Joe Biden.

TT Biden va ký Executive order ngưng tt c các dch v ca Keystone Pipeline mang Gas t Canada sang bên M.

Như vy giá săng tăng lên nhiu k t tun ti.

Ch bun cười ông Th Tướng Trudeau, hoan hô,  ng h Biden , và mt sát TT Trump.

Ti nay đi ng ông Trudeau mi biết rng, không nhưng  giá săng bên Canada s tăng rt nhiu, nhưng Canada còn mt 1 ngun li rt cao vì Keystone Pipeline tr gas t Canada sang M s b cm hot động.

Không biết ông Trudeau s nói sao vi dân chúng Canada bây gi 

Ngày hôm nay  TV video có thu nhiu hình nh , có nhiu v riots, biu tình bo đông đập phá, hôi ca , ti Portland Oregon, Denver Colorado và Washington DC.

Mùa Hè năm ngoái,  Đô Trưởng Portland Oregon tuyên b vi nước M, đừng ai tin nhng li xuyên tc cũa TT Trump, chúng tôi s có 1 mùa hè ca tình yêu a summer of Love ai ai cũng thương yêu nhau, s giúp đỡ nhau, s không có ai bo động gì c.

Summer Of Love đã đi qua vi nhiu người chết vì bo đồng, nhiu ca hàng b dp, phá, đốt, hôi ca.

Winter Of Love cho thy cũng đã có nhiu người chết và nhiu thit hi kinh tế ri.

Không hiu the Spring Of Love sp ti thì s phi tr giá bao nhiêu người chết?

BLM, Antifa, có nhng agenda ca h,

TT Biden tương li dng đưoc  h để phá TT Trump, để ri chúng ta coi, ai s li dng ai bây gi?

Nguyen Thuong Vu 


Hình TT Trump tr v Florida.

 https://www.facebook.com/huuloi.ngo.9/videos/10222005498139032/

No comments:

Post a Comment