Sunday, January 24, 2021

Người Hùng Vĩ Đại Của Thế Kỷ


Ngày 20 tháng 01 của Hoa Kỳ là một chứng tích " vô tiền khoáng hậu " cho một Đệ Nhất Cường Quốc của Thế Giới , phải nói là cả một sự ô nhục cho người dân Hoa Kỳ, nếu ai biết tự trọng và đặt Danh Dự của Tổ Quốc trên quyền lợi của Cá Nhân.

Điện Capitol vô tinh trở thành một " Pháo Đài Kiên Cố " trong ngày Đăng Quang Tổng Thống Thứ 46 của Hoa Kỳ - Tại sao ? Sợ Giặc Tàu Cộng nằm vùng hay sợ lòng dân ?

Tổng Thống Thứ 45 của Hoa Kỳ Donald Trump trên Tư Cách một Tổng Tư Lệnh Tối Cao của Quân Đội Hoa Kỳ đã điều động trên hai chục ngàn Quân " đặt chốt " trên hàng chục Tiểu Bang ...để làm gì , với mục đích gì?

Đối tượng ở trong tầm mắt Ông Trump là Đảng Cộng Sản Trung Quốc và mục đích khi Ông trở thành Tổng Thống Thứ 45 của Hoa Ky là phải " xóa số con Bạch Tuộc " khổng lồ đó...

Nếu Ông Trump xử dụng Quân Đội để lật ngược thể cờ như sự mong muốn của hàng triệu triệu người dân mến mộ Ông ta, thì thiết nghĩ không một Thế Lực nào có thể chống chọi nổi. Khi Quân Đội ra tay thì " trời long đất lở " nhưng...

Một điều mà Ông không muốn thấy người dân của Ông phải đỗ máu, không muốn cảnh " Nồi Da Xáo Thịt - Huynh Đệ Tương Tàn " trong ngày Lịch Sử 20 tháng 01, nên Ông đã tránh được một "cuộc nội chiến" có thể đưa đến cho đất nước Hoa Kỳ.

Một người Tài Đức vẹn toàn như Ông, không thể xử sự như những tên Vũ Phu, chỉ biết Quyền Lợi Cá Nhân bán rẻ lương tri , kết bè kết đảng nối giáo cho giặc phó thác vận nước cho đất trời...

Hơn 20 ngàn Quân mà Ông đã " Bày Binh Bố Trận " cho ngày 20 tháng 01 chỉ với mục đích ngăn chận những cuộc Bạo Loạn có thể xảy ra gây nguy hại cho người dân như những cuộc Bạo Loạn trước của đám BLM và Antifat.

Hơn nữa nếu ngày 20 tháng 01 đổ máu thì 4 năm mà Ông đã cống hiến cho Nhân Dân Hoa Kỳ coi như đổ xuống sông và sau nầy Lịch Sử sẽ lên án Ông - " Tham Quyền Cổ Vị "

Đáng tiếc, giấc mơ của Ông và đại đa số người dân trên Thế Giới chưa được mản nguyện : " XÓA SỐ ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC " - Nhưng " Cuộc Chiến Chỉ Mới Khởi Đầu " ...

Trung Ung Le K. 7/68

No comments:

Post a Comment