Monday, January 18, 2021

Một Nhận Định: Cần Tiêu Diệt Thế Lực Ngầm Kinh Khủng - L S. Lê Minh Đức

 

Với Donald Trump, có lẽ đây là lần duy nhất từ trước đến nay một tổng thống Mỹ đã được người dân Mỹ bầu lên, chứ không phải là sự chọn lựa của thế lực ngầm trong xã hội Mỹ. 

Khi Obama trở thành tổng thống da đen đầu tiên của Hoa Kỳ, một giáo sư luật hiến pháp của tôi đã nói rằng: Ông Obama sẽ chẳng làm được gì cho người da đen ở Mỹ đâu. Ông ta chỉ là sự chọn lựa của Wall Street. Giờ nhớ lại, thấy ông thầy nói như thần.

Ông Trump là một chính trị gia dân tuý, theo đúng nghĩa là sự chọn lựa của người dân, và mong muốn trao lại quyền lực chính trị cho người dân. Ông Trump muốn thực hiện ước vọng khôi phục niềm tự hào Mỹ, vị trí của nước Mỹ.

Để làm những điều đó ông Trump không có cách nào khác là phải chặn đứng tham vọng, và sự can thiệp đen tối của Trung quốc vào nước Mỹ, lợi dụng tối đa để làm giàu từ nước Mỹ, nhưng đồng thời tiến đến xâm lược nước Mỹ từ bên trong.

Những người dân bình thường không riêng ở Mỹ mà khắp thế giới yêu mến ông, vì tin rằng ông Trump đến với một sứ mạng lập lại trật tự mới cho thế giới, chặn đứng tham vọng bá chủ toàn cầu của Trung quốc. 

Chọn con đường đó, ông Trump đã chọn đối đầu với đảng cộng sản và chế độ độc tài toàn trị đầy quyền lực ở Trung quốc.

Nhưng hơn ai hết ông Trump chọn đối đầu với thế lực ngầm tại Mỹ. Thế lực này là bọn đại tư bản trong nhiều ngành công nghiệp sản xuất, tài chính và dĩ nhiên là bọn tài phiệt độc chiếm ngành truyền thông báo chí.

Thế lực ngầm này thấy rõ ông Trump là người đe dọa đến nguồn lợi nhuận mà họ sẽ có trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc trong tương lai.

Chính vì thế bọn thế lực ngầm gồm bọn trùm tư bản và truyền thông này đã liên kết lại với nhau trong một nỗ lực lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ nhắm vào một tổng thống đương nhiệm.

Chưa bao giờ báo chí truyền thông tại Mỹ lại bộc lộ thái độ định hướng bẩn thỉu không thua gì hệ thống truyền thông của các nước độc tài CS.

Cuộc khủng hoảng đạo đức chính trị và truyền thông tại Hoa kỳ đã đi vào một giai đoạn cực kỳ xấu xa và nguy hiểm.

Có thể nói ông Trump đã bị hệ thống báo chí và truyền thông Mỹ vốn là công cụ của thế lực ngầm Hoa kỳ đánh bại, chứ không phải bị đảng Dân chủ hay Joe Biden đánh bại.

Nhiều người nói ông Trump chống Trung quốc còn ông Biden thờ Trung quốc. Thật ra ông Trump không chống TQ mà chỉ muốn kiềm chế TQ để phục hồi vị trí của Hoa Kỳ. Thật ra ông Joe Biden không thờ TQ vì ông có muốn thờ TQ cũng không được.

Ông Biden là sự lựa chọn của Wall Street. Và vì thế không bao giờ có việc ông Biden biến Mỹ thành quốc gia theo chủ nghĩa xã hội như nhiều người lu loa. 

Thế lực ngầm tại Hoa kỳ là bọn đại tư Bản, là thế lực không đội trời chung với cộng sản. Nhưng đây cũng là thế lực mà đầu óc và lương tri đều mờ đi trước sức cám dỗ của đồng tiền. Lenin từng nói để có tiền bọn tư bản sẳn sàng bán cả linh hồn.

Bọn đại tư bản sẽ làm ăn với TQ đến một lúc nào đó khi TQ đủ mạnh và quyết định gây chiến, thì chiến tranh cũng là một chọn lựa hoàn toàn có lợi cho thế lực ngầm. Nhưng nếu chiến tranh xảy ra, đó là một cuộc chiến “bảo vệ nước Mỹ” và máu người Mỹ sẽ đổ ra cho sự tồn vong của thế lực ngầm.

Trump không phải là chọn lựa của Wall Street. Trump là chọn lựa của người dân Mỹ. Thế lực ngầm không thích chính sách kiềm chế TQ của Trump và thế lực ngầm quyết định không để người dân Mỹ có quyền qua mặt họ để chọn một tổng thống.

Thua cuộc chiến truyền thông của thế lực ngầm, ông Trump chỉ còn trông chờ vào cuộc chiến pháp lý, mà trên lý thuyết truyền thông không thể can thiệp được.

Nếu ông Trump thua cả cuộc chiến pháp lý này, thì nền dân chủ Hoa kỳ coi như kết thúc. 

Lúc đó , chúng ta nên chuẩn bị học tiếng đại lục, may cờ Trung quốc và chuẩn bị chào đón Tập Hoàng Đế bá chủ thiên hạ. 

L S. Lê Minh Đức 

No comments:

Post a Comment