Wednesday, January 20, 2021

Người Ở Lại - Nguyễn Thị Thêm


Người ở lại

Không vẹn toàn thân thể

Một phần xác thân

Bỏ lại tiền đồn.

Đêm nghe tiếng đạn kinh hồn.

Ngày ôm súng băng rừng lội suối

 

Nhớ lần cuối

Chiến hào tung bụi

Súng chưa kịp bóp cò

Tỉnh lại mất hẳn cặp giò

Người lính thành tàn phế.

 

Súng không còn

Đạn không có

Lá cờ vàng bị đạp bỏ

Thân thể tật nguyền

Thất thểu lang thang 

Ra khỏi quân y viện.

 

Người thương phế binh

Đau thương rúm ró

Tâm hồn đọa đày

La lết mỗi ngày

Cơm chan nước mắt

 

Xuân về khắp Nam Bắc

Chiến hữu ở bốn phương

45 năm ly hương

Có nhớ về đồng đội.

Đang mỏi mòn chờ đợi

 

Chiều nay mưa đến vội

Người ướt sũng lạnh run

Tiếng hát bay lên không trung

"Đừng yêu lính bằng lời "

Người lính già đau nhói.

 

Nguyễn Thị Thêm


No comments:

Post a Comment