Sunday, January 24, 2021

Phân Ưu Cùng Nước Mỹ - Người Phương Nam


Thương thay nước Mỹ đến ngày tàn

Nên gian tà mới thắng chính nhân

Luật pháp, giờ đây vô giá trị

Trắng đen phải trái khó phân trần

  

Thiên thần gãy cánh quỷ dương oai

Nước Mỹ về đâu giữa ba đào

Ngoại bang quỷ đỏ vào cày nát

Thiên đường Mỹ quốc ôi còn đâu!!


Người Phương Nam 

1 comment:

  1. Cám ơn chị NPN đã chia sẻ bài thơ này với khung thơ thực hiện bởi anh Lính Thủy ạ.
    Hồng Thúy

    ReplyDelete