Friday, January 29, 2021

Khác Biệt Mâm Cỗ Tết 3 Miền


Hà Nội có thịt đông, Huế có thịt luộc tôm chua và các tỉnh miền Nam không thể thiếu thịt kho hột vịt trong ngày Tết.

No comments:

Post a Comment