Wednesday, January 27, 2021

Thương Người Ngã Ngựa - Hoàng Xuân Thảo


Một thân lận đận giữa chính trường

Xông xáo trong thời cuộc vạn nan

Bủa vây trong thiên la điạ võng

Thấy người ngã ngựa, nghĩ mà thương.

 

Bị địch hành hung quá bạo tàn

Từng ngày, từng tháng, đủ bốn  năm

Chửi rủa tới thối trời, ố đất

Còn hơn cả hàng cá, hàng tôm.

 

Chúng xúm nhau theo kế liên hoàn

Ngày đêm ra rả trên truyền thông

Mỗi cái tóc là một cái tội

Còn đe xiềng xích với cùm gông.

 

Mặc dầu vậy, dân vẫn cảm thương

Biểu dương khí thế thật can trường

Diễn hành dưới nước, trên đường phố

Triệu triệu bàn tay vẫy đón mừng.

 

Gặp thời thế, thế thời phải thế

Nén bạc đâm tọac cả lòng người

Cháy nhà lòi ra đầy mặt chuột

Lổm nhổm tranh nhau hùa đánh hôi.

 

Đã kẻ thù trong thêm địch ngoài

Thế cô đành thúc thủ mà thôi

Tuy bại nhưng giữ tròn tiết tháo

Còn hơn gian lận tiếng để đời.

 

Trận đấu đả tới màn kết thúc

Được thua đâu phải luận anh hùng

Sử sách rồi sẽ ghi sự thật

Thấy người ngã ngựa, nghĩ mà thương...


Hoàng Xuân Thảo

No comments:

Post a Comment