Saturday, January 30, 2021

Nước Mắt Mùa Thu Với Giọng Ca Vàng LỆ THU Thay Lời Tưởng Niệm - HD - Youtube LK

1 comment:

  1. Cám ơn NPN- Mời quý độc giả nghe lại giọng hát tuyệt vời của LỆ THU- Chúng ta đã mất một danh ca vì nạn dich COVID nầy- Vô cùng thương tiếc-Cầu chúc hương linh LT sớm siêu thoát -Long Hương Melbourne

    ReplyDelete