Friday, July 21, 2023

Áo Trắng Ngày Xưa - Hàn Thiên Lương

 

Nắng hạ mênh mông nhuộm vàng khắp ngã

Ve phượng đâu rồi ?- vắng biệt âm hao!

Hoa học trò thuở nào vương áo trắng

Dưới hiên trường tuổi ngọc xôn xao !

 

Nay tuổi ngọc xa trường… đời lưu lạc

Áo trắng ngày xưa giờ chắc úa màu?

Hoa học trò trở thành hoa kỷ niệm

Nhớ về nhau rưng rức những niềm đau !

 

Ôi nhớ lắm sân trường hoa phương đỏ

Nỗi vui buồn ẩn hiện giữa mùa thi

Thương áo trắng định trao lời ước hẹn

-        Buổi ban đầu nào biết nói năng chi !

 

Rồi mộng mị tàn theo mùa chinh chiến

Đường kiếm cung mờ mịt buổi tao phùng

Phượng vẫn thắm giữa mùa hè đỏ lửa

Tiếng ve sầu nức nở cảnh long đong!

 

Qua năm tháng nguyện cầu ngừng binh lửa

Buổi trở về tìm được áo trinh nguyên.

Nhưng biền biệt tịt mù đường thiên lý

Bước lao tù qua mấy nẽo sơn xuyên !

 

Nay lưu lạc trên bước đời lận đận

Ngày tháng trôi mờ mịt cõi lưu vong

Thương áo trắng trong cảnh sầu ly  hận

Trọn cõi lòng trĩu nặng nỗi hoài mong!


20-7-2023

Hàn Thiên Lương

No comments:

Post a Comment