Thursday, July 27, 2023

Có Những Người Dân - (Lời: TL4ever - Guitar Bass: TPHVan)

Có Những Người Dân (Nhạc chế) từ
Sáng tác: Có Những Người Anh  của nhạc sĩ Võ Đức Hảo 
Chuyển đổi lời: TL4ever 
Guitar Bass: TPHVan Trình bày: TL4ever & TPHVan

No comments:

Post a Comment