Thursday, July 20, 2023

Phát Biểu Về Tình Nghĩa Phu Thê Của Các Nhân Vật Nổi Tiếng

 

1. After marriage , husband and wife become two sides of a coin ; they just can't face each other , but still they stay together . (Al Gore)

Sau đám cưới , vợ chồng trở nên như hai mặt của đồng bạc cắc . Họ không thể trực diện nhau nhưng vẫn sống chung với nhau

 

2. A good wife always forgives her husband when she's wrong . (Barack Obama)
Người vợ tốt là người tha thứ cho chồng mình khi bà ta sai trái . 


3. “ First there’s the promise ring , then the engagement ring , then the wedding ring... soon after.... comes Suffer... ing ! "(Jay Leno)
Trước là nhẫn hứa hôn , rồi nhẫn đính hôn , rồi nhẫn cưới , sau đó ... là... nhẫn nhục ! 

 

4. I had some words with my wife , and she had some paragraphs with me . (Bill Clinton)
Tôi chỉ nói với vợ vài lời mà bà ấy đáp lại bằng cả mấy đoạn văn .

 

5. " Some people ask the secret of our long marriage . We take time to go to a restaurant two times a week . A little candlelight , dinner , soft music and dancing . She goes Tuesdays , I go Fridays . "(George W. Bush)
Có người hỏi bí quyết nào giúp cho vợ chồng tôi bền chặt thế , tôi nói rằng cứ mỗi tuần chúng tôi đi ăn nhà hàng hai lần , những bữa ăn có ánh nến lung linh , tiếng nhạc dặt dìu và cả khiêu vũ nữa . Có điều bà ấy thì đi ăn thứ Ba còn tôi thì thứ Sáu . 


6." I don't worry about terrorism . I was married for two years . "(Rudy Giuliani)
Tôi có sợ khủng bố đâu nà , vì tôi đã lấy vợ được 2 năm rồi còn gì .

 

7. My wife and I were happy for twenty years . Then we met . (Alec Baldwin)
Tôi và vợ đã sống vui vẻ trong suốt hai mươi năm cho đến khi chúng tôi gặp nhau .

 

8. There's a way of transferring funds that is even faster than electronic banking . It's called marriage ." (Michael Jordan)

Cách chuyển tiền nhanh còn hơn cả ngân hàng điện tử nữa ... đó chính là hôn nhân !

 

9." I've had bad luck with all my wives . The first one left me and the second one didn’t . The third gave me more children ! " (Donald Trump)
Tôi gặp toàn chuyện xui trong hôn nhân . Bà vợ đầu bỏ tôi còn bà thứ hai thì không . Bà thứ ba thì đẻ khỏe ra gì ! 

 

10. Two secrets to keep your marriage brimming : 1. Whenever you're wrong, admit it . 2. Whenever you're right , shut up. (Shaquille O’Neal)
Hai bí quyết giúp cho hôn nhân khắng khít : 1. Luôn nhận mình là sai trái . 2. Còn khi bạn đúng thì nên câm họng .

 

11. You know what I did before I married ? Anything I wanted to. (David Hasselhoff)
Bạn biết trước khi lấy vợ tôi làm được chuyện gì không ? Làm hết mọi thứ tôi muốn.

 

12. The most effective way to remember your wife's birthday is to forget it once... (Kobe Bryant)
Cách nhớ ngày sinh của vợ hiệu quả nhất là cứ giả bộ quên một lần . 


13. Marriage is the only war where one sleeps with the enemy . (Tommy Lee Jones)
Hôn nhân là cuộc chiến duy nhất mà trong đó hai kẻ thù ngủ chung với nhau . 


14. A man inserted an 'ad' in the classifieds : " Wife wanted " . Next day he received a hundred letters . They all said the same thing : " You can have mine . "(Brad Pitt)
Có ông kia đăng báo : " Kén vợ " . Ngày hôm sau ông ta nhận cả trăm lá thơ hồi đáp , tất cả đều viết cùng một nội dung : “ Ông có thể lấy vợ tôi được đấy .”

 

15. First Guy (proudly) : " My wife's an angel ! " Second Guy : " You're lucky , mine's still alive . "(Jimmy Kimmel)
Ông thứ nhất khoe : " Vợ tôi là một thiên thần " . Ông kia nói : " Vậy ông may mắn đấy , vợ tôi thì vẫn còn sống nhăn mới chết chứ " . 


16. “ Honey , what happened to ‘ladies first’ ? ” Husband replies : “That’s the reason why the world’s a mess today , because a lady went first ! ” (David Letterman)
"Chồng ơi thế sao giờ không có màn phụ nữ được ưu tiên nữa là sao?" " Cưng ạ , đó là lý do tại sao thế giới ngày nay rối tung như mớ bòng bong , bởi vì đàn bà cứ đòi đi trước"

 

17. " The great question...which I have not been able to answer...is , " What does a woman want ? "(George Clooney)
Câu hỏi to tát nhất... mà tôi chưa có câu trả lời ... đó là " đàn bà họ muốn cái gì thế nhỉ ?

 

18. "Woman inspires us to great things , and prevents us from achieving them .” (Mike Tyson)
Đàn bà gợi hứng cho chúng ta làm những việc vĩ đại , đồng thời họ lại ngăn cản chúng ta đạt được những điều vĩ đại ấy .

 

19. By all means marry . If you get a good wife , you'll be happy . If you get a bad one , you'll become a philosopher . (Socrates)  
Đàn ông bằng mọi giá phải cưới vợ thôi . Nếu gặp vợ tốt thì vui còn lấy phải vợ cà chớn thì bạn sẽ trở thành một triết gia .


20. When a man steals your wife , there is no better revenge than to let him keep her . (Lee Majors) 

Khi có tên nào cướp mất vợ bạn , không có sự trả thù nào độc ác hơn là để nó giữ lấy bà ấy .


From: Kim Duncan 

No comments:

Post a Comment