Saturday, January 29, 2022

Ai Sau Lưng Người Đàn Ông?

 

01. Sau lưng người đàn ông long nhong là người đàn bà long đong.
02. Sau lưng người đàn ông nhu nhược là người đàn bà láo xược.
03. Sau lưng người đàn ông lảm nhảm là người đàn bà thê thảm.
04. Sau lưng người đàn ông thành công là người đàn bà ngồi không.
05. Sau lưng người đàn ông ngoại tình là người đàn bà ngồi rình.
06. Sau lưng người đàn ông bất lực là người đàn bà rất bực.
07. Sau lưng người đàn ông nghèo khó là người đàn bà nhăn nhó.
08. Sau lưng người đàn ông mê gái là người đàn bà tê tái.
09. Sau lưng người đàn ông mạnh khỏe là người đàn bà hay đẻ.
10. Sau lưng người đàn ông trăng sao là người đàn bà lao đao.
11. Sau lưng người đàn ông gắt gỏng là người đàn bà hư hỏng.
12. Sau lưng người đàn ông lụn bại là người đàn bà ăn hại.
13. Sau lưng người đàn ông nịnh vợ là người đàn bà lo sợ.
14. Sau lưng người đàn ông thất bại là người đàn bà xúi dại.
15. Sau lưng người đàn ông khôn ngoan là người đàn bà hân hoan.


Sưu tầm

No comments:

Post a Comment