Sunday, January 23, 2022

Ngôn Ngữ Việt Nam Phong Phú Thật

 

Dạo này thằng bé nhà mình hay xem ti vi, bỗng hôm nay tự dưng nó hỏi: 

- Mẹ ơi! Tăng trưởng âm là gì hả mẹ, đã tăng trưởng sao lại là âm.

Tôi giải thích cho bé theo cách hiểu của mình: 

- Thế này con nhé! Giống như nhà mình đây này, làm ra tiền không đủ chi cho cuộc sống hàng ngày, vay nợ tứ tung, giật gấu vá vai để sống đấy con.

Nó lại hỏi tiếp: 

- Tái cơ cấu công ty là gì hả mẹ?

Tôi trả lời:

- Đấy là công ty ấy vỡ nợ chứ có gì đâu, tiền vay và tiền có sẵn từ trước, đều mất sạch không có khả năng trả nợ nên phải lấy chỗ khác bù vào.

Nó lại hỏi tiếp: 

- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng nghèo là gì ạ. 

Do mệt, tôi bắt đầu nổi cáu: 

- Vì khu rừng ấy có nhiều gỗ quý, tự dưng xông vào chặt bán lấy tiền thì không được, nên họ xin chuyển đổi rừng sang dự án trồng tiêu, cà phê, phá rừng lấy gỗ bán xong trồng hay không tính sau.

Nó lại gân cổ tranh luận : 

- Sao không nói thẳng ra là khai thác rừng, vỡ nợ, không đủ ăn, mà vòng vèo thế mẹ nhỉ?

Tôi bảo cháu: 

- Do ngôn ngữ Việt Nam phong phú và đa dạng nên họ nói lái đi cho dễ nghe ý mà.

Vậy bộ phận không nhỏ là gì hả mẹ.... tôi điên tiết lên....: Không nhỏ ... thì là lớn... có thế mà cũng hỏi... cho mày ăn học tốn cơm gạo áo tiền!

Nó bỗng reo lên: 

Con hiểu rồi, nếu cô giáo phê con học dốt, mẹ hỏi con sẽ nói lái đi là: con học chưa đạt yêu cầu đề ra.

Tôi trợn mắt quát cháu: 

Từ nay trở đi, mẹ cấm con không được xem ti vi nữa nghe không? 😄😄😄


Sưu tầm

No comments:

Post a Comment