Friday, January 14, 2022

Trong Đôi Mắt Em, Anh Là Tất Cả - Phạm Thị Kim Dung

 
Bác-sĩ nha-khoa Nguyn Hoàng-Tun và Quỳnh-Mai, người v khiếm th


K nim đưa Qunh Mai v ngày tháng cũ. Còn nh mãi cái thi xa xưa Vit Nam, khi hai người còn đang hc Trường Trung Hc Vũng Tàu, nàng đã kết bn vi Tun, ri hai người thương yêu nhau. 
  
Thot đu, khi mi quen, Qunh Mai nhìn din mo Tun thy còn rõ nét, nhưng dn dà v sau, th giác ca nàng đã t t m yếu dn. Tuy là đã biết tình thế như vy, song tình yêu ca Tun dành cho Quỳnh Mai không h phai lt, thm chí còn tăng hơn. Và cui cùng, Tun đã ng li đính ước cùng nàng.
    
Khi biết đôi mt ca Qunh Mai b bnh nan y di căn, mà Vit Nam thì không th cha được. Tun đã t b trường Đi Hc Y Khoa, đ dn người yêu đi vượt bin, cu mong đến được đt Hoa K vi nn Y Hc hin đi có th cu giúp cha tr cho đôi mt ca Qunh Mai. Nhưng chuyến đi bt thành, Tun - Mai b bt, Qunh Mai có bnh nên được cho v sm, Tun b tù 6 tháng, li còn b đui hc vì cái ti vượt biên.
    
Được tr t do, ra khi tù là mt tương lai m mt, chuyn tình ca hai người cũng gp trc tr không ít vì gia đình Tun, nht là thân ph ca anh mt mc chng đi và ngăn cn cuc tình này. 
    
Tun phi t nuôi sng bn thân bng đ th ngh cc kh, nhưng chân chính. T vic bán vé s, đến chp hình do trên bãi tm bin Vũng Tàu, mà vn không quên nuôi“chí ln” vượt biên.
    
Sau nhiu ln tìm đường vượt bin, thêm mt ln na mém chút xíu là Tun đã b b mng sng trên đo Long Sơn (ca bin Vũng Tàu). Sau đó, anh quyết đnh t b ý đnh vượt bin; tương lai ch còn trông ch vào h sơ bo lãnh theo din đoàn t.
    
Tri qua bao nhiêu th thách cam go, cui cùng thì Quỳnh Mai và Tun đã được thân ph ca anh lượng tình nghĩ li. Và người đã bng lòng gp cha m ca Qunh Mai đ xin cu hôn, kết hp cho anh ch nên duyên cm st vào năm 1986, ri đi ch ngày đi Hoa Kỳ theo din đoàn t ODP. 
   
Đến khi nhà cm quyn XHCN-VN loan báo không còn chuyn đi đoàn t na, nên đến năm 1988 v chng Tun Mai mi quyết đnh sinh được con trai đu lòng. Nhìn cu con bé bng va sinh ra trong xã hi vô thn này, chng h thy tương lai đâu, nhìn sang đôi mt người v quý yêu ngày càng m ti, mà nn Y Hc quê nhà thì chm tiến đi lùi, chn bnh toàn là đoán mò làm sao khá được, nên anh Tun li nghĩ đến chuyn phi tìm cách vượt thoát đi tìm T Do, đ cho đi con mình được khm khá hơn. 
    
Thế ri tin vui đến, h sơ mà bà ch ca anh Tun đã bo lãnh t năm 1988, theo din ODP đã được chuyn biến. Bé Vũ được 17 tháng tui thì đến M vào Ngày 17 Tháng 5, Năm 1990.
    
Bnh ca Qunh Mai là viêm võng mc sc t (Retinitis pigmentosa). Bnh này do đt biến gene di truyn, hin không cha được, các tế bào mt, nht là tế bào hình que (dùng đ thy khi ánh sáng yếu v ban đêm) đã b thoái hoá theo thi gian, đến mt lúc nào đó mt s hoàn toàn b mù. Quỳnh Mai có mt cô em bà con trong h cũng b chng bnh tương t.
    
Vì là bnh mt di truyn, khó có th chn đoán bnh cho chính xác. Đi vi người có gene bnh, Bác Sĩ khuyên nên sng lc quan, không nên tn dng đôi mt thái quá, phi gìn gi chăm sóc đôi mt, thăm khám Bác Sĩ chuyên khoa thường xuyên theo đnh k đã được ch dn.
    
Trong nhng năm đu tiên đến M, anh Tun đã không qun ngi khó nhc, làm công vic Assemble cho hãng đin t, đi b báo và bán Taco Bell đ nuôi v bnh th giác và hai con, cháu gái b bnh t k (autism). Gia đình Tun Mai qua M theo din đoàn t ODP, nên không được hưởng tr cp. Cũng nh có hai bên gia đình ni ngoi đã tn tình giúp đ, nht là ông bà ngoi. 
  
Khi gia đình Tun Mai mi đến M thì Florida, sau đó di chuyn qua California, đ d dàng cho vic hc hành ca Tun, và hy vng bnh vin Stanford có th cha được bnh mt cho Qunh Mai. 
    
Tht là may mn, đến lúc chuyn t College lên UC Davis, cũng là lúc anh Tun b hãng đin t cho ngh vic, nên đã được lãnh tin tht nghip và tr cp đ đi hc. Đến khi tt nghip c nhân Bachelor of Science, khi gp Cán S Xã Hi, h duyt h sơ và nhìn thy tình cnh v con bnh hon mà anh vn chu khó hiếu hc như thế, nên v Cán S này đã phê vào h sơ cho gia đình Tun Mai tiếp tc được hưởng tr cp, li còn cho thêm tin mua sách v đ đi hc Nha Khoa. 
 
Cui cùng ông Cán S Xã Hi đã đ trình lên cp trên ca ông, thì được ông Boss ln người M cũng đng ý cho gia đình Tun lãnh tr cp đy đ trong c 4 năm hc Trường Nha Khoa UCLA. Đây là trường hp đc bit ưu ái dành cho gia đình Tun Mai. 
    
Nh được v Cán S Xã Hi tt bng hiu hoàn cnh khó khăn, đã giúp đ cho hưởng tr cp xã hi đ đi hc tiến thân, nên Tun đã quyết tâm ghi danh đi hc li Trường College, ri được chuyn lên Trường Đi Hc, sau cùng đã thi đu vào Trường Nha Khoa.
    
Trong thi gian Tun mit mài lo làm, lo hc, đôi mt ca Qunh Mai tiếp tc m dn, m dn ri ti lúc tht s không nhìn thy gì na. Trong cnh Qunh Mai đã c gng tp làm quen ngi, r đoán mi th cn dùng thông thường. Ch t tp và đã có th t lo cho cá nhân và c chu toàn phn nào vic nhà. Ch có th hâm thc ăn, nước ung bng cái microwave nh dành riêng, bi nó đã được gn thêm vài cái nút ln ni trên mt làm du hiu bao nhiêu phút hay bao nhiêu giây. Như đã nm lòng, mi khi ch cn hâm th gì, ch ch cn bm đúng nút đã nh.
    
Vi s chu khó cn mn vượt bc, Tun tt nghip mnh bng Nha Sĩ Trường UCLA vào năm 2001. Sau khi ra trường, va làm vic cho Western Dental, anh va m được phòng mch nha khoa riêng: TM North Valley Dental. Quỳnh Mai, dù khiếm th, vn phn đu làm tròn công vic Office Manager. Ch đã giúp chng qun tr nhân viên, ph tr li đin thoi và gii quyết nhng vn đ cn nơi phòng mch ca gia đình tht hu hiu hài hoà.
   
Nhìn đôi mt màu ht d long lanh trong sáng ca bà office manager, người mi ti phòng mch ln đu khó biết được ch là người khiếm th. Hn cũng tng có người thm trách là h đng ngay trước mt mà không được chào hi. Nhưng ri khi hiu ra, thì h li càng thương cm hơn. S lch thip và nét kh ái du dàng ca ch đã được toàn th nhân viên và hu hết nhng bnh nhân thương mến và khâm phc.
    
Trong nhng ln lui ti vi phòng mch TM North Valley Dental, có ln người viết bài này nghe mt bà khách t ý thán phc khi thy Qunh Mai nhanh nhn khi t bm s đin thoi trò chuyn vi khách hàng, mt bà khách ngi bên nói thêm,  “Bà ta tài hoa lm. Có hôm tôi đi d Chương Trình Mng Xuân ca t chc Dân Sinh, đã gp ông bà Nha Sĩ cũng đến d, thy bà ta còn đánh đàn dương cm giúp vui cho ông y hát, hay lm đó !” 
   
Không ch vui v lui ti sinh hot vi cng đng, người viết bài này cũng có dp biết thêm là tm lòng hot đng ca anh ch Tun Mai còn vươn xa hơn. Mt hôm, vn ti phòng mch, người viết được thy, sau khi “vn an sc kho răng” cho bnh nhân xong, ông Nha Sĩ Tun còn đưa thư mi nhng người bnh nhân hin din đi d hp mt gây qu giúp nhng đng bào khiếm th nghèo Quê Hương Vit Nam. Trong bao thư mi, có tài liu in hình nh nhng đng bào VN đang ch được Bác Sĩ khám hay m mt. 
   
Bng dưng có mt bà cười đùa hi ông:  “Nha Sĩ Tun ơi! Sao Nha Sĩ không cha răng giúp cho h, ngh ca chàng mà... hi.hi !! Mà li giúp cha mt cho người ta, sao mà làm trái ngh dzy?” Không chút đn đo, Ông Nha Sĩ đã tr li ngay “Ch ơi! Tun mun giúp nhng người b bnh mt, bi vì h cùng đng bnh vi bà xã mình, nên Tun thương lm”.
     
Được biết, anh ch Tun Mai đã khi đu làm chương trình “Ánh Sáng Tình Thương” t Năm 2012. Hai người đã hy sinh thi gi và công sc tình nguyn giúp t chc vic cha tr m mt cho nhng người nghèo Vit Nam. Chương trình đã được s đóng góp t nhng người thân trong gia đình, bn bè thân quen, và nhiu v ho tâm. 
    
Chương trình đã giúp nhng người b Cataract Vit Nam (bnh mt b cườm khô, nếu không điu tr, s dn đến s mù lòa vĩnh vin) t Năm 2012 cho đến nay đã t chc được trên 80 đt m mt, và giúp gn 8,500 người bnh đã tìm được ánh sáng. 
   
Chương trình đã t chc đu đn, hng tháng có các đt m mt ti các bnh vin Sàigòn, bnh vin Bình Đnh Min Trung và nhng bnh vin Min Tây như Vĩnh Long, Cn Thơ.
   
Người khiếm th Qunh Mai b bnh mt đã chu kiếp mù lòa, vì bnh thuc loi không cha được. Bn thân Quỳnh Mai không thy được ánh sáng, nhưng chương trình “Ánh sáng Tình thương” do anh ch gây dng đ tr giúp nhng người bnh mt khác thì vn đang tiến trin.
    
Nh đâu mà anh ch có th làm được chng đó vic? Nghe tôi hi vy, anh ch Tun Mai nói là nh lòng nhân ái ca nước M.  Chính nước M đã đón nhn gia đình anh ch theo din đoàn t OPD. Nước M đã cho anh Tun cơ hi hc hành, hiu biết đ phng s. Qunh Mai b bnh khiếm th và cháu gái Trà Mi b bnh t k đã được hưởng phúc li y tế tht tuyt vi và văn minh bc nht thế gii. 
   
Tun Mai luôn mang ơn nước M đã ban cho gia đình anh ch mt đi sng tt đp, như ch b bnh khiếm th và cháu gái Trà Mi b bnh t k đã được hưởng phúc li y tế tht tuyt vi và văn minh bc nht thế gii. Nh nước M tr giúp, mà anh ch mi có điu kin nghĩ đến nhng người bnh khác.
   
Trong tình thân quen, tôi rt quý trng anh ch Tun Mai v cách ăn , cư x, sc làm vic và lòng tn ty vi người, vi đi. Nhưng cũng xin thú thc là đã tng xúc đng khi biết v chuyn tình Tun Mai. Có ln nghe tôi nói điu này, Quỳnh Mai bo tt c nh anh Tun mà có. Ch luôn biết ơn lòng yêu thương và s hy sinh ca anh, nếu như có kiếp sau, ch mơ ước tìm gp li anh, và xin được làm v ca anh vi đôi mt sáng trong, không b mù loà, đ đn đáp ân tình sâu nng ca anh cho trn đo v hin đến muôn đi.
    
Nghe Quỳnh Mai nói, tôi càng thêm xúc đng trước tình yêu anh ch dành cho nhau. Càng chính vì vy mà có bài viết này, vi ta đ bng li ca ca nhc sĩ Đc Huy: Trong đôi mt em, anh là tt c.
    
Tt c nhng chi tiết trong bài viết này đu thut li theo li k ca Bác Sĩ Nha Khoa Nguyn Hoàng Tun và phu nhân Quỳnh Mai. Bài viết cũng đã được Bác Sĩ Tun coi li và cho phép dùng tên tht đ viết.


         
Phm-Th-Kim-Dung

No comments:

Post a Comment