Saturday, January 15, 2022

Tứ Đại Dịu Tâm - Trần Thị Bé

 


Ngày xưa, bốn phép tính đời

Có ai chẳng biết, chẳng thông, chẳng làu

Cộng,  trừ cho lẹ, nhanh, mau

Thêm nhân, chia nữa... sang giàu vinh thân?!

Bây giờ, quán chiếu bản thân

Nháy mắt, trạm cuối đường trần rồi đây ?!

Bốn phép tính đời nguyện xin hoán vị

Và đổi tên là " Tứ đại dịu tâm"

Nhân, chia,  trừ,  cộng  chuyên chăm

Nghĩa nhân, chia sẻ, tương lân ...vun trồng

Dù đây giây phút muộn màng

"Hoa tâm" vẫn nở, nhẹ nhàng ra đi...

Chúa ơi, thương xót chứng tri

 Giúp con tĩnh thức lối đi, bước về

Ngày trôi... ngày lại, ngày qua ...

Trọn niềm Tin Thác dâng Cha Thiên đình

Cho "Mùa Vọng " mãi thắm xinh

Chan hòa tình Chúa Giáng Sinh ngợp trời !...


Trần Thị Bé


Mùa Vọng 21 - Cảm tác bài thơ "Bốn Phép Tính Đời" của Lâm Thiện Hoa

No comments:

Post a Comment