Saturday, January 15, 2022

Thơ Vui: Chồng Là Cái Chi Chi?

 

Chồng là cột trụ trong nhà

Chồng là tài xế khi ra ngoài đường

Chồng là thư ký không lương

Chồng là chiếc gối tình thương vợ nằm

Chồng là mái ấm trăm năm

Chồng là khúc nhạc tri âm ru hoài

Chồng là ánh đuốc đêm dài

Chồng là hoàng đế đóng vai quân hầu

Chồng là thuốc nhuộm bạc đầu

Chồng là ly rượu giải sầu ngàn đêm

Chồng là tay vuốt tóc mềm

Chồng là chiếc bóng theo em một đời

Chồng là nợ chẳng tính lời

Chồng là blank check xin mời vợ ghi

Chồng không là cái chi chi

Nhưng chồng không có lấy gì vợ vui!


Sưu tầm 

No comments:

Post a Comment