Sunday, January 23, 2022

Thỉnh Thoảng Ta Nên Hỏi Lại Mình - Như Nhiên Thích Tánh Tuệ

 

..Thông minh tài trí anh hùng

Si mê dại dột cũng chung một gò_

Tham lam để làm gì?

 

🌷 Cho dù bạc chảy tiền ròng

Khi đi mang được 1 đồng nào đi -

Bùn xỉn để làm gì?

 

🌷 '' Ngoảnh nhìn lại đời như giấc mộng

Được, mất, bại, thành, bỗng chốc hóa hư không '' -

Kiêu ngạo để làm gì?

 

🌷 Cuộc đời là do Phước, do Nghiệp chi phối–

Cầu xin để làm gì?

 

🌷 Hôm nay không biết việc ngày mai –

Lo âu để làm gì?

 

🌷 Anh chị em đều là cùng huyết thống –

Tranh chấp để làm gì?

 

🌷 Con cháu có phúc của chúng nó –

Lo lắng để làm gì?

 

🌷 Sửa chỗ hỏng, che chỗ lạnh, đủ ấm thì thôi –

Tham vọng để làm gì?

 

🌷 Người khác giàu có là do kiếp xưa đã tạo Phước –

Ganh ghét để làm gì?

 

🌷 Kiếp trước không tu kiếp này khổ –

Oán trách để làm gì?

 

🌷 Báo thù đến bao giờ kết thúc –

Kết oán để làm gì?

 

🌷 Việc đời như một ván cờ –

Tính toán để làm gì?

 

🌷 Thông minh sẽ bị thông minh lừa dối –

Giả dối để làm gì?

 

🌷 Lời lừa đảo huỷ hết phúc đức cả đời –

Lừa đảo để làm gì?

 

🌷  Chuyện thị phi cuối cùng sẽ sáng tỏ –

Phân biện để làm gì?

 

🌷 Một ngày nào đó mọi việc đều chấm dứt 

– Đắc chí để làm gì?

 

🌷 Ai thường gìn giữ đạo đức '' Hữu xạ tự nhiên hương ''–

Cầu danh để làm gì?

 

🌷''Đại gia bất động sản

Chết nằm dưới cỏ xanh

Mới biết mình của đất

Đất không phải là mình '' -

Tranh đoạt làm gì?

 

🌷 Ở đời khó gặp được nụ cười –

Đau khổ để làm chi ? EmojiEmoji

 

Như Nhiên Thích Tánh Tuệ

No comments:

Post a Comment