Wednesday, April 26, 2023

Anh Còn Nợ Em - Hàn Thiên Lương


Anh còn nợ Em bao giờ trả hết?

- vì ân tình Em biển rộng sông dài

_ Lỡ tang bồng dời trai giờ lữ thứ

Nghe lời Em than mắt lệ cay cay!


Mình thương nhau thuở còn vui tuổi ngọc

Sáng đến trường phải qua một con đò

Có lúc cùng trốn mưa dưới hiên phố

Khi sợ trễ đò hai đứa cùng lo!

 

Thời gian qua mau lên thành học tiếp

Em ở quê nhà khắc khoải chờ trông

Cứ mỗi độ hè chúng mình gặp lại

Cõi lòng riêng  có vạn nỗi chờ mong!

 

Em ao ước nhà em vương pháo đỏ

Cùng xuống thuyền hoa đẹp buổi vu quy

Mình hạnh phúc trong mái nhà nho nhỏ

Một bé thơ chập chững từng bước đi!

 

Nhưng khói lửa cháy tràn qua thôn xóm

Anh vội ra đi không kịp giã từ

Em ở lại biết bao nhiêu gian khổ

Ngóng trời xa với bao nỗi đợi chờ!

 

Anh lỡ cuộc nên không tròn ước hẹn

Nay lạc loài trong kiếp sống lưu vong

Với quê hương thật vô cùng hổ thẹn

Với tình Em Anh còn nợ ngập lòng!


24-4-2023

Hàn Thiên Lương

 

No comments:

Post a Comment