Saturday, April 22, 2023

Lỗi Hẹn - Youtube Phan Ngọc Thuận

1 comment:

  1. Tình già thật cảm động, đọc chuyện đã buồn , nghe bản nhạc "Nghìn trùng xa cách" còn thảm hơn.
    Cám ơn cậu Phan Ngọc Thuận.
    NPN

    ReplyDelete