Friday, April 28, 2023

Tháng Tư Nhìn Lại - Đỗ Công Luận

1 comment:

  1. Cám ơn Tố Kim đã đăng để không thể quên tháng Tư.
    Người kể nay đã xa quê hương, cố đem những cảm xúc của riêng mình hoặc của chung thế hệ mình gửi tới người đọc, nhìn lại các biến cố Tháng Tư thật kinh động quá mức, trong đó mỗi cá nhân không thể thoát khỏi cái oái oăm, tàn nhẫn của lịch sử.

    ReplyDelete