Saturday, April 29, 2023

Trọn Nỗi Sầu - Hàn Thiên Lương


 

Ta chẳng vui chi bên chén rượu

Nỗi buồn gửi trọn ý vào thơ

Nay tuổi đã qua thời xanh tóc

hưng tiếc làm sao thưở dại khờ !


Nhớ lúc dọc ngang , sờn áo trận

Mặc người đô thị rộn phồn hoa

Rựơu chưa bao giờ nâng chén cạn

Hồn luôn khao khát khúc tình ca!


Lỡ say chinh chiến lỡ duyên đầu

Nay thân cô lữ biết về đâu

Quê hương gìờ đây thành cố xứ

Thao thức từng đêm trọn nỗi sầu


8-4-2023

Hàn Thiên Lương

 

No comments:

Post a Comment