Friday, April 21, 2023

Bến Và Thuyền - Hàn Thiên Lương


Chiều nay bến cũ còn trông

Mà thuyền tri kỷ xuôi dòng về đâu?

Nghe chim cất  tiếng kêu sầu

Ngùi trông sông nước tìm màu mắt xanh.

 

Thấy chi?- chỉ gió đưa cành

Chỉ viền trăng ngọc mong manh giữa trời.

Mây trôi về hướng xa xôi

Đau tình viễn mộng , nghẹn lời nước non.

 

Hoàng hôn nhuộm tím lối mòn

Thuyền xa biền biệt, bến còn chờ mong.

Bơ vơ mấy ngọn sầu đông

Gió lay rụng lá theo dòng nước trôi.

 

Chiều hôm vắng lặng nghẹn lời

Đứng trên cầu nhỏ ngậm ngùi nhớ xa...

Đất trời một cõi bao la,

Thuyền xưa bé bỏng biết là về đâu?

 

Bến nay  ôm trọn nỗi sầu

Niềm đau ly cách phai màu thời gian

Thuyền đi xa mãi cuối ngàn

Bến xanh nay đã úa vàng chiều hôm!

 

Hàn Thiên Lương

No comments:

Post a Comment