Thursday, April 20, 2023

Người Và Heo

Họp hành mà ngủ như heo thì điều khiển quốc gia cái nỗi gì!


Lượm trên mạng

2 comments:

  1. OMG.ngủ gật trong buổi họp quốc gia thì làm sao nước tiến bộ được?! Đúng là một lũ ăn hại mà thôi! Heo còn ích lợi hơn, cung cấp thịt cho con người ăn🥲. NgànThu

    ReplyDelete
  2. Xã hội cộng sản là thế chúng nó dư bẩy thú vật

    ReplyDelete