Wednesday, April 12, 2023

Bằng Kỷ Lục Lạ Của Xứ VNcs

 

KỶ LỤC...

Bốn hai năm vững chắc

Duy nhất chỉ một nghề

Cụ ông được chứng nhận

Kỷ lục gánh nước thuê

Cũng may nhờ giải phóng

Mà cụ vững chắc nghề

Cái nghề cực tôn quý

Còng lưng...gánh nước thuê

Tú DaLươm trên mạng

No comments:

Post a Comment